Das Wappen des Bischofs von Essen, Dr. Franz-Josef OverbeckFranz-Josef Overbeck február 24 óta az új német tábori püspök. Jelenleg a legfiatalabb német püspök. Személye, hazájában, összefonódik a konzervatív nézetekkel.(valójában a következetes katolikus szemlélettel.) A magyarok számára kissé érthetetlen problémázás evidens kérdéseken és a koramúltbeli egyházi visszaélések sajtó általi megszellőztetésén és nem ritkán a média túlkapásain a neve az interneten ezekben a témákban fellelhető. A Kollégium Germanicum et Hungaricumban tanuló papjelölt azonban 6 év után már rektor, majd 13 év múlva már Münsterben püspök. Az 1964-ben született püspök tehát kellően művelt, tanult és megtestesíti a katolikus egyház klerikusainak karriermintáját. A kellően érzékeny tábori püspöki pozíciót így nem véletlen bízták rá.
Életét, tevékenységét a hivatalban figyelemmel kísérjük, így nevével biztos lehet majd többször találkozni katonalelkészi ügyekben.

Reklámok