Kilépett a hadseregből, hogy szerzetes legyen a Szaharában

John Gordon MacWilliam mielőtt misszionárius lett, 17 éven keresztül katona volt, komoly karriert futott be,  őrnagyi rendfokozatban. Londonban filozófiát tanult, majd Freiburgban töltött egy évet spirituális képzéssel, később Rómában is tanult. A Szaharát is magában foglaló laghouati egyházmegye püspökévé (Algéria) nevezték ki négy nappal ezelőtt a pápa.

http://www.magyarkurir.hu/ (Népszava alapján)

Új németországi evangélikus tábori püspök

dr. Martin Dutzmann

dr. Martin Dutzmann

Sigurd Rink (lsd. kép) váltja dr Martin Dutzmannt az evangélikus tábori püspöki székben Németországban. A hír azért is lényeges, hiszen Németországban nagy számban az evangélikus vallást gyakorolják. Igaz ehhez hozzá kell tenni, hogy a sokak által gondolttal ellentétben Németországban nincsenek többen a katolikusoknál.

Sigurd Rink

Sigurd Rink

A németországi tábori lelkészség a magyarral ellentétben egyházi dominanciával működik. Ez alatt azt értem, hogy míg Magyarországon egyszerre egy honvédelmi szerv (háttérintézmény) és egyházi szervezet (ordinariátus) a lelkészi szolgálat, addig Németországban többnyire csak az utóbbi. Az 1957-ben megkötött szerződés a német állam és az egyházak között hasonló a magyar 1994-hez. Ám míg utóbbi esetében a tábori lelkészek a Honvédelmi Minisztérium háttérintézményének szerződéses és hivatásos katonáivá kell váljanak, addig a németek esetében ez elmarad. Igaz, a német szolgálat is a Védelmi Minisztériumtól kapja az anyagi segítséget működéséhez (az egyházi mellett), de a tábori lelkészeik rendfokozat nélkül, egyházi ruhában, és csak ritka esetben egyenruhában teljesítenek szolgálatot.

A lelkészek (általában 6 évre) az egyházmegyei szolgálatukból felmentve szolgálnak katonalelkészként a Bundeswehrnél. Mivel jogi értelemben nem katonák, így nem vonatkoznak rájuk a katonai előírások (így például a magyar tábori lelkészekkel ellentétben nem kell fizikai felmérőkön, kiképzéseken stb. részt venniük). Másfelől rájuk is vonatkoznak az általános védelmi területen dolgozók szabályzói, hiszen a néhány éves szolgálatuk alatt kormánytisztviselők-alkalmazottak. (ez utóbbi hasonló a magyar katolikus tábori püspök, illetve a két tábori rabbi jelen helyzetéhez).

 

 

HÍREK INNEN-ONNAN

A szabadságharc tábori lelkészeiről már írtam, valami hasonlót terveztem mára, de egyszerűen nem jut rá időm.
Ellenben a közelmúlt híreiről szeretnék néhány pontban beszámolni, mert vagy érdekesek vagy fontosak.

– Magyarország köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – nemzeti ünnepünk, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc ünnepe alkalmából a  MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE  kitüntetést adományozta: a fiataloknak a házasság szentségére való felkészítéséért,  valamint a magyar családokért végzett munkássága elismeréseként  BÍRÓ LÁSZLÓ tábori püspöknek.
(sasszeműeknek: igen: már így hívják: magyar érdemrend, köztársaság nélkül.)

– Jákob János, protestáns tábori püspököt előléptették dandártábornokká.

Kicsit más téma:
– Két cikk [1] [2] is beszámolt a “nindzsa” atyáról, aki történetesen tábori lelkész.Kép
fotó: MTI

JÁKOB JÁNOS BEIKTATTATOTT

Az előző posztom után íme az esemény részletes leírása a taborilelkesz.hu jóvoltából. (és egy riport is vele.)
(néhányan visszajelezték, hogy nem megy a link: ez esetben először bejegyzés címére kell kattintani, aztán a linkre.)
+ még egy riport.
+ és még egy áprilisi elejéről.

.

AZ ÚJ (református) TÁBORI PÜSPÖK

Ahogy arról már korábban beszámoltam a Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálati Ágnak új püspöke lett (Jákob János). A beiktatására február 14-én kerül sor Budapesten a Nagyvárad téri református templomban. (16.00-18.00-ig)

Cím: 1089 Budapest, VIII. kerület, Üllői út 90.
Tel: 06-1-210-4459
Honlap: http://nagyvaradteriref.hu
E-mail: nagyvaradteriref@gmail.com
Befogadóképesség: 360 fő (ebből 330 ülőhely).
Térkép:
http://maps.google.hu/maps?q=47.47759,19.093363&num=1&t=h&gl=hu&ie=UTF8&ll=47.477623,19.093337&spn=0.001795,0.00228&z=18&output=embed
Nagyobb térképre váltás

Jákob János 1962. 08. 20-án született Sárbogárdon.
1995-ben szentelték református lelkésszé.
1994-ben kezdte meg tábori lelkészi szolgálatát (vagyis a kezdetektől.)
Több helyen volt beosztásban: Székesfehérváron, Tatán, Cegléden.
2005-ben lett a Protestáns Tábori Püspökség hivatalvezetője (a püspök helyettese).
Külföldi missziós szolgálata SFOR (1996, Bosznia Hercegovina)

Jákob János az új püspök

A hivatalos (pontosabban a végleges) döntés a honvédelmi miniszteré, de már biztosra mondható: Jákob János ezds. lesz az új protestáns tábori püspök.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata 77 igen szavazattal Jákob Jánost választotta Protestáns Tábori Püspöknek. A 77 jelenlévőtől 77 érvényes szavazat érkezett, valamennyit Jákob Jánosra adták le.

Jákob János, aki 1994 óta szolgál protestáns tábori lelkészként, 2005 óta a Protestáns Tábori Püspökség hivatalvezetője, tábori püspökhelyettes.

Lezuhant lengyel repülőgép

Tadeusz PloskiA ma lezuhant lengyel elnök gépén utazott (többek mellett) a lengyel tábori püspök, Tadeusz Płoski is. Nem véletlen hiszen a hírek szerint a katinyi (Katyn) mészárlás emlékünnepére utaztak.

Tadeusz 1956-ban született, 1982-ben szentelték pappá, 2004-ben lett püspök, azóta a lengyel Katonai Ordinariátus vezetője volt.

Estére pontosodott a névsor: elnökök, képviselők, hozzátartozók stb.
Itt csak a lelkészek, papok névsora:

Stefan Wyszynski, bíboros

Tadeusz Ploska, tábori püspök, vezérőrnagy

Miron Chodakowksi, pravoszláv tábori lelkész

Adam Pilch, ezredes evangélikus tábori lelkész

Jan Osinski, ezredes, tábori lelkész

Roman Indrzeczyk, elnöki lelkész

Bronislaw Gostomsky, kaplán

Józef Joniec, katolikus pap

Zdzislaw Król, katolikus pap

Adrzej Kwasnik, katolikus pap

“A katona az idők végén jutalmat is kap “-

microsThumb[1]

A fenti idézet Fabio Suescun Mutis püspök úrtól (lsd. képen) származik. 2001 óta Kolumbia katonai püspöke.

A 21. nemzetközi tábori lelkész konferencián Spanyolországban elhangzott beszédében azt hangsúlyozta, hogy az emberek gyakran rossz szemmel nézik a katonák és a rendőrök hivatását – helytelenül. Szerinte ők az országot, úm. a területi integritást, az alkotmányt stb. védik. – Ezzel azért vitatkoznék, de igaza van, hogy sok ember nem jó szemmel nézi a katonák munkáját, alaptalanul – tegyük hozzá. A másik viszont, hogy ő (a püspök) sem magyarázza meg azt, amit a legtöbb ember nem ért. A kereszténység szeretet parancsa, békéje hogyan fér össze azzal, amit a katonák hivatásszerűen művelnek.

Másik oldalról nézve mindig Louis De Funes egyik mondása jut eszembe (az egyik csendőrös filmből): “az emberek dicsőítik a katonát, miközben elítélik a háborút – ki érti ezt.”

Nehéz ügy és még mindig adósak (vagyunk) azzal, hogy erre világos magyarázatot adjunk.