Honvédségi kitüntetések

A kitüntetések fajtái, fokozatai kevesek számára ismert. Ennek oka nem csak az, hogy
keveseket érdekel (vagy épp érint, sőt akár megérint), hanem komplex mivolta és viszonylag gyakori változása. Korábban már írtam a legrangosabb magyar kitüntetésekről, most kifejezetten a katonairól írnék. A kitüntetés adományozója az előbbiben a köztársasági elnök, a katonai esetében a honvédelmi miniszter (illetve a vezérkari főnök).

Katonai kitüntetés sokféle van. Egyelőre (a fentihez hasonló módon) azokat gyűjtöm csak egybe, amivel gyakran lehet találkozni (vagy nem, de lényeges), ezért nem rossz így egyben, röviden és tömören látni. Talán így könnyebben memorizálható és beazonosítható.

(Két érdekes honlapajánló [1] szalagsávokrendező, [2] szalagsáv-sorrend)

A kategóriák a következők (rangban csökkenő módon; viselési sorrend is, de csak kategórián belül, és csak a magyar állam kitüntetései után!):
– érdemjel
– szolgálati jel
– kitüntető cím
– emlékérem
– emlékplakett
– oklevél
– díj
– emléktárgy

¤ ÉRDEMJELEK (tehát a legrangosabbak)

 • tr_hazaertHazáért Érdemjel (hősies helytállásért) 2 db van csak!
 • Szövetségért Érdemjel (csak külföldieknek!)
 • Szolgálati Érdemjel (kiemelkedő szolgálat és(?) kiképzés)
  • tr_sz_baberbabérkoszorúval ékesített…
  • tr_sz_aranyarany fokozata
  • tr_sz_ezustezüst fokozata
  • tr_sz_bronzbronz fokozata
   (Tűzharcban tanúsított bátor helytállásért a fentiek kardokkal ékesített formája adományozható.)

¤ SZOLGÁLATI JELEK (Az utolsót leszámítva már csak felsorolom)

 • tr_arviz(Árvízvédelemért szolgálati Jel (már nincs, de elterjedt)
 • Első Tűzharcért Szolgálati Jel
 • Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel
 • Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jel (2015-ben alapították!)
 • tr_bekefennBékefenntartásért Szolgálati Jel (Ezek a fehér alapon arany betűkkel ismert szalagsávosak)
 • Külszolgálatért Szolgálati Jel
 • tr_szjel_tiszt.tr_szjel_altiszt.tr_szjel_legenyTiszti, Altiszti-legénységi Szolgálati Jel
  • I. fokozat 30 év után
  • II. fokozat 20 év után
  • III. fokozat 10 év után

¤ KITÜNTETŐ CÍMEK

 • tr_honvedelemert Honvédelemért Kitüntető Cím (kiemelkedő szakmai érdemek okán, sötétebb mint előző hasonló altiszti szolgálati jel)
  • I. osztály
  • II. osztály
  • III. osztály
 • tr_hadisirMagyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím
  • arany
  • ezüst
  • bronz
 • Aranykor Kitüntető Cím (nyugállományú katonák érdekeit érintő eredményes munka)
 • Címzetes Önkéntes Tartalékos Cím (a fentihez hasonló, de a tartalékosokra nézve)

¤ EMLÉKÉRMEK

 • tr_sebesSebesülési Emlékérem
 • Maléter Pál Emlékérem (1956 kapcsán)

¤ MINDEN MÁS (Emlékplakettek, emléklapok, oklevelek, emléktárgyak)

 • Honvédségért Emlékplakett (leszerelésnél)
 • Honvédségért Oklevél (10,20,30,40 év után civileknek, honvédségi munkaviszonyban)
 • Elismerő Oklevél (áldozatkész munkáért jogi és magánszemélyek számára)
 • Emléktárgy (gyakorlatilag bármiért)

   DÍJAK (a díjak egy külön kategória ugyan, de erről most nem írok)

és egy kis gyakorlásnak itt van Benkő Tibor vezérezredesé (azóta a szabályzók szerint a képen látható felső amerikai kitüntetés alulra került!)

tr_benko

Benkő Tibor HVF szalagsávja

Kapisztrán kitüntetés

Egyházi körökben kevésbé ismerős (még) a magyarországi Katonai Ordinariátus elismerése, mely 2014 óta azokat illet meg, “akik a katolikus tábori lelkészek lelkipásztori tevékenységét támogatva hozzájárultak a Katonai Ordinariátus társadalmi elismertségének javításához és küldetésének megvalósításához.” Részletesen a Tábori Püspökség honlapján lehet róla olvasni.

A honvedelem.hu ma lehozta a mai nap történt ünnepséget.

Bíró László, rk. tábori püspök, kiemelte, hogy mennyire fontos a hidak építése az állam és az egyház között. Utalt arra, hogy erre a tábori lelkészek szolgálata az egyik legideálisabb eszköz és példa. Önmagában is helytálló, talán korábban is tőle elhangzó szavak, mégis felrémlik Ferenc pápa gondolata a hidakról. ”

„A keresztények kötelezzék el magukat a háború eltörlése, a hidak és nem a falak építése mellett.”

A kitüntetési hierarchia tetején a Kapisztrán Szent János Arany Érdemérem van, azonban az oklevél is érdem utáni elismerésnek számít. Ugyanakkor emlékérem, emléklap is található a felsorolásban, melynek azonban – jogi jellege nem tisztázott a honlapon – formája nem biztos, hogy kitüntetés. (a kép után rendben felsorolom a fajtákat.)

Szerencsére vitéz békei Koós Ottó nyugállományú alezredes, akinek tavaly adományoztatott eme kitüntetés, feltette (ill. engedte feltenni) az internetre. Így már láthatni is. Ami nem látszik, hogy az érem háromszögletű, felerészt fehér, felerészt világoskék szalagon függ. A szalag szélével párhuzamosan a fehér mezőben sárga, a kék mezőben fehér csík fut.

Az érem maga tombak anyagú, tehát aranyló kinézetű.

Nyilván minden ilyen kitüntetésnek megvan a maga tisztelője, irigykedője, és azok akik vágynak rá, illetve olyanok, akik ellenérzéssel vannak vele. A katolikus egyház kitüntetései sem mentesek azonban a világ befolyásától, érdekeitől. Ez sem, nyilván. Nem kell csodálkozni tehát, ha az egyébként magas pozícióban lévő emberek szerepelnek az eddigi (és minden bizonnyal a jövőbeni) kitüntetettek között. Az, aki döntéshozó helyzetben van, többet tehet egy tollvonással valamiért (vagy valakikért) mint az, akinek ilyen lehetősége nincs. Ha eltekintünk tehát ettől a kissé szentimentalista nézőponttól, talán örülhetünk is, hogy van egy olyan kitüntetés, mely ugyan nem lehet mentes a polgári kitüntetések előbb említett hátrányaitól, mégis kifejez valami olyasmit, amit azokkal nem lehetne.

kapsztran_erdem

I. A KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS ELISMERÉSEK KATEGÓRIÁI:

1. Érdem utáni elismerések:

a., Kapisztrán Szent János Arany Érdemérem;

b., Kapisztrán Szent János Ezüst Érdemérem;

c., Kapisztrán Szent János Bronz Érdemérem;

d., Kapisztrán Szent János Elismerő Oklevél;

2. Eseményhez és/vagy évfordulóhoz kapcsolódó elismerések:

a., Kapisztrán Szent János Ezüst Emlékérem

b., Kapisztrán Szent János Bronz Emlékérem

c., Kapisztrán Szent János Emléklap