Kilépett a hadseregből, hogy szerzetes legyen a Szaharában

Hozzászólás

John Gordon MacWilliam mielőtt misszionárius lett, 17 éven keresztül katona volt, komoly karriert futott be,  őrnagyi rendfokozatban. Londonban filozófiát tanult, majd Freiburgban töltött egy évet spirituális képzéssel, később Rómában is tanult. A Szaharát is magában foglaló laghouati egyházmegye püspökévé (Algéria) nevezték ki négy nappal ezelőtt a pápa.

http://www.magyarkurir.hu/ (Népszava alapján)

Reklámok

Hős orosz katona?

Hozzászólás

http://www.ma.hu/kulfold/277915/Hajtsak_vegre_a_legicsapast__Igy_rendelte_el_sajat_halalat_az_orosz_katona?place=FB_ma

Tartalékos katonalány keresztelkedett meg.

Hozzászólás

Magyar, lengyel és német katonák újítják fel Lengyelországban Łużna településhez tartozó Pustki dombon lévő 123. számú katonatemetőt Lengyelországban. Tikász Ernesztina tartalékos katona hosszas gondolkodás és készülődés után Horváth Kornél hadnagy, római katolikus tábori lelkész által megkeresztelkedett. A hírről a hadisírgondozók facebook lapján lehet olvasni, így csak az fog hozzáférni, akinek van regisztrációja a közösségi oldalra.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.748444148602809.

A távozó lélek…

Hozzászólás

Magyarországon már mindenki számára ismert jelenség, hogy sok honfitársunk idegen földön keresi boldogulását. Nincs két egyforma eset, mégis közös szempontok alapján próbálunk eligazodni a miérteken és hogyanokon.
Van egy blog, mely csak ezzel a témával foglalkozik, és ahol akár országos bontásban is olvashatunk arról, hogy ki hogy éli meg új életét. Mostanában nem nagyon olvastam már, mert nagyon egyoldalúnak tűnt. A személyes ismerőseim beszámolói sokkal vegyesebb képet festettek mint a blogon olvasottak.

Két napja azonban egy üdítő kivétel érkezett a bejegyzések között, és ez elgondolkodtatott. Vajon tényleg mindent rendbe tesz az egzisztencia? És ha többnyire igen a válasz, akkor vajon az áldozat nem túl nagy mégis érte? Vagy egyszerűen nem csak az igényeink túl nagyok? Egy olyan ember esetében, akiben van a hazája, kultúrája iránt egy kis vonzalom, nemcsak ezek teszik kérdésessé a döntést. Nem mehetünk el a katonák kivándorlása mellett. Lélektanilag is érdekes, hogy egy hazát védő, életét kockára tevő, sokszor igénytelen katonai gyakorlatok körülményei között is magát feltaláló magyar ember könnyebben dönt-e egy külföldi munka mellett mint akit nem is hat meg, vagy el sem tud képzelni ilyesmit?

Meg kell különböztetni egy fontos dolgot. Sok katona (főleg tiszt, de altisztek is) külföldön a Magyar Honvédség keretében teljesít szolgálatot az EU vagy NATO vezetésében, különböző intézményeiben. Ők – nyilván – vissza fognak térni hazánkba, sőt az esetek egy részében itthonról kapják a fizetésüket is. (nyilván valahol vegyesen, vagy nem is itthonról.) Vannak azonban olyanok, akik egy ilyen szolgálat után ott maradnak. Talán, mert ott ismerik meg párjukat, talán mert képességeik miatt felajánlanak nekik egy pozíciót. Mindez nem elmélet, konkrét esetekről tudok.

Ám, míg utóbbi esetek nem mondhatók gyakoriaknak (márcsak az ilyen formában külföldön szolgálatot teljesítők létszáma miatt sem), addig a szerződéses, és kisebb részben hivatásos katonák (főleg tisztesek és altisztek, de tisztek is), nagyobb létszámú kivándorlása aggasztó. Honnan tudok róla? Facebook, fórumok és személyes beszélgetések révén, de ismerek személyesen is néhány ilyen sorsú embert.

A hivatkozott blog bejegyzésében felmerülnek a legfontosabb emberi tényezők. Az egyik ilyen a kor. Külföldön is évek kellenek egy kezdetleges egzisztencia megteremtéséhez. Ha valaki 45 éves korában kezdi, az ritkán mondhatja magát 55 éves kora előtt bebiztosítottnak és nyugodtnak. Éppen az érett felnőttkor, amit vélhetően végigüriz.

Van egy másik tényező is, amit máshol olvastam, de nagyon igaz. A tizenévesek még kevésbé testesülnek bele egy kultúrába. Az (mondjuk így) értelmiségiek már-már húszas, de harmincas éveikre beletestesülnek egy kultúrába, amire építkeznek felnőtt korukban, akár tudatalatt is. Így lehet az, hogy a külföldre (Angliába) kivándorolt ismerősöm arról számolt be, hogy míg barátja, aki életében nem járt ünnepekre, nem olvasott magyar irodalmat a 8 általános után, jobban szeret a haverokkal lógni, híreket legfeljebb bulvárt olvas, megtalálta a maga baráti körét és jól érzi magát ott, míg ő szenved. Mindkettőjüknél biztosított az egzisztencia. Mindkettőjük szereti az új hazáját. Ja, és mindkettő nagyjából egyformán (jól) beszéli az angolt.

Mi a baj? Furcsa, de a nyelv. Panaszkodó ismerősöm elmondta, hogy ő Angliában nehezebben talál barátokat. Olyanokat, akikkel le tud ülni és politikáról, kultúráról beszélni – ami őt érdekli. Nem azért, mert nincsenek ott ilyenek, hanem azért, mert ami nekünk Petőfi az nekik mondjuk John Keats. Ami nekünk a törökök, az nekik a franciák. Arról nem is beszélve, hogy ilyen társalgáshoz a nyelv magas szintű ismerete szükséges.

Végül, nem mehetünk el a hazaszeretet kérdése mellett sem. Beszélgetések és netes kommentek alapján kijelenthetem, hogy az emberek nagy része nem gondolja, hogy ma a katonák hazaszeretetből cselekszenek. A fő motiváció a pénz. Sokszor egyszerűen zsoldosoknak nevezik őket. Mennyire igaz ez?

Zsoldos az, aki annak az oldalán harcol (és végsősoron öl embert), aki többet fizet neki. Ám így nézve a magyar katonák nem nevezhetők zsoldosnak. Aki kimegy külföldre többnyire civil munkát vállal. Igaz, ebben az is közrejátszhat, hogy a hadsereg szinte mindenhol állampolgársághoz kötött, van, ahol a kettős állampolgárság is kizáró ok. A néhány példa, amiről tudok, is azt mutatja, hogy aki külföldön katonának áll, szövetséges államot választ. Hazaszeretetből? Részben.

Azért részben, mert ők is a kultúrát keresik. Azért mennek sokan Ausztriába – néha tudat alatti okként – , mert közel van, tiszta, közös történelmünk van vele és persze jól fizetnek. Látszik, hogy az okok között ott van a kultúra. Az ehhez való ragaszkodás már a hazaszeretet egy szelete.

Ne feledjük el közben, hogy mindenki, aki végelegesen elmegy az országból valamennyire zsoldos. Itt hagy egy országot. Nem fogyaszt, nem adózik, nem teszi bele személyiségét, kapcsolatait, életét.

Ám zsoldos-e az, aki a túlélésért (lehet nem is biológiailag, hanem egy alapvető életminőségért) harcol? Nem. Az ilyet harcosnak nevezzük.

Ha jól végiggondoljuk nem hozhatunk leegyszerűsítő következtetéseket. Le kell szögezni, hogy aki nem tapasztalja meg mi a hűség (hazához, házastárshoz) annak az élet mindig nehezebb, elviselhetetlenebb, értelmetlenebb lesz. Ám, aki megtalálja és megőrzi és tovább is adja ezt a hűséget, az bárhová is menjen a világban, hogy biztosítsa megélhetését, helyes döntést fog tudni hozni.

 

EUFOR áldás

Hozzászólás

Amint látjuk most már nyilvánvaló: az EUFOR szeptemberben hazajön. NRF forma készenlétben lesznek a katonák. Pontosabban kint marad az MNBN és egy-két logisztikus. Azért ne feledjük, hogy az ALTHEA nekünk magyaroknak nemcsak a közelsége miatt fontos, hanem azért is, magyarok a vezetőhelyettesei ennek a missziónak (a vezető osztrák). (Katona)politikailag, főleg diplomáciai szempontból ez sokat hoz a “konyhánkra”. Ők (akikre rátaláltam legalábbis) Nagy Tibor ddtb., Gulyás Zoltán ddtb., Siposs Ernő Péter ddtb.

Azok számára, akik úgy gondolják, hogy Bosznia békés turistaország lett és csak pénzkidobás katonákat állomásoztatni ott van egy jó könyvajánlóm, amit ha lesz egy kis időm teszem a blogomra.

Megkaptam közben az EUFOR 11 kibocsátóján elhangzott áldást, Mons. Berta Tibor ezredes, általános helynök szavait: (amit egyelőre kizárólag ezen a blogon lehet olvasni!) Érdemes teológiai-pasztorális szemmel is nézni-olvasni, mert igazán tartalmas és helyénvaló. Remélem a katonák valóban hallották, nemcsak “füleltek”.

Mindenható Atyánk, Seregeknek Szent Istene!

Segítő jóságoddal minden embert támogatsz, aki saját
lelkiismeretének szavára hallgatva, meg akarja valósítani a
jót, az igazat, a békét és a szépet a maga életében, emberi
kapcsolataiban, környezetében, a körülöttünk levő világban.

Mind azokra, akik elfogadják és keresik kinyilatkoztatott
szavaidat és tanításodat Szentlelkednek hét adományát
juttatod minduntalan, hogy vele és általa megújítsad életünket.

A te Szentlelked megerősítő, vigasztaló és megvilágosító hét
adományát kérjük most külszolgálatra induló katonáinkra:
életükre és szolgálatukra.

Add meg nekik a Bölcsesség Szent Lelkét, hogy
felelősségteljes feladataikat mindig gondosan, felkészülten, és
hűségesen tudják ellátni.

Add meg nekik az Értelem Lelkét, hogy általa mindig
felismerjék az igazságot és a jót, mert a hibákat ezek által
tudják kijavítani.

Add meg nekik a Lélek tanácsára való hallgatást, hogy a
gonoszságot és a rosszat állhatatosan elkerüljék, és így
mindennapi teendőik között eligazodva szeretetből tudjanak
tevékenykedni a béke érdekében.

Add meg nekik az Erősség Lelkét, hogy általa le tudják győzni
a bénító félelmeket, de a meggondolatlan vakmerőséget is,
így szolgálatukat minden nehézség vagy váratlan akadály
ellenére is bátor lélekkel és fáradhatatlan kitartással tudják ellátni.

Add meg nekik a Tudás Lelkét, hogy általa önmagukat
állandóan képezve a Magyar Honvédelem elismert és
megbecsült katonáiként példát mutassanak békét megőrző
szolgálatuk idején.

Add meg nekik a Jámborság és Szelídség Lelkét, hogy
általa elkerüljék az igazságtalan hatalomvágyat, az elfogult
egyoldalúságot, és így megvalósuljon az igaz egység és
bajtársi összetartozás eszményének gyakorlata, az emberi és
szolgálati viszonyok kiegyensúlyozottsága.

Add meg nekik az Istenfélelem Lelkét, hogy általa el tudják
kerülni az emberi életet megmérgező visszaéléseket, s így
váljanak a fegyelmezett magatartás és a felelősségteljes
emberség vonzó példájává egymás között és mindannyiunk
előtt.

Áldd meg a külmissziókban szolgáló katonáink életét, melyet
a Magyar Honvédelem nemes ügyének ajánlottak, hogy
feladataik elvégzése után örömmel és büszkén köszönthessük
mindnyájukat.

(2012. Szentes, EUFOR kontingens búcsúztatója)

50. áldozat

Hozzászólás

Az olaszok 50. afganisztáni áldozata egy igazi veterán katona. Magyar cikk, olasz is foglalkozik az eseménnyel. Michele Silvestri őrmester.
Videók: amikor hazaszállítják földi maradványait, és egy cikkből elérhető videó, amikor megérkezik olasz földre.

fotó: http://oefkia.blogspot.com

KATONAI KÖTELÉKEK

Hozzászólás

Többször találkozom katonai és katonalelkészeti leírásokban katonai kötelékek elnevezésével, de a neten úgy kell vadászni a pontos leírásokért és felsorolásért, ha értelmezni szeretném azokat. Hogy a későbbiekben az olvasóknak ne kelljen órákat keresgélni leírom röviden a lényeget. Általában igaz (ennél a valóság bonyolultabb), hogy egy nagyobb kategória 3x annyit jelent, pl. egy század 3 szakaszból áll. Egy szakasz 3 rajból. A létszám miatt pedig leírom, hogy egy raj kb. 8 fő. (A lenti felsoroláshoz egy kiegészítés: ha nagyon nem illik egyikbe sem a létszám, vagy a forma, akkor részlegnek hívják a köteléket.)

ALEGYSÉGEK ALATTI SZINTEK:
– tűzpár (2 katona) [patrol/binom stb.]

ALEGYSÉGEK: (AEG.)
– tűzcsoport [fireteam]
– raj [squad]
– szakasz [platoon]
– század [company]
– zászlóalj [battalion]

EGYSÉGEK:
(- önálló szászlóalj)
– ezred [regiment]

MAGASABB EGYSÉGEK:
– dandár [brigade]
– hadosztály [division]
– hadtest [corps]
– hadsereg [field army]
– hadseregcsoport [army group]
– körzet [region]

Older Entries

%d blogger ezt kedveli: