Pap, egyenruha, vĂ©dƑszent

BĂĄr nem voltam jelen, Ășgy hallottam, hogy a tegnapi konferenciĂĄn szĂĄmonkĂ©rƑ vitĂĄba torkollott kĂ©t felszĂłlalĂł okĂĄn a zĂĄrĂĄs.

Az egyik, hogy a tĂĄbori lelkĂ©sz egyenruhĂĄban (2015M gyakorlĂł) tartotta az elƑadĂĄst.

A mĂĄsik, hogy az utolsĂł elƑadĂĄs a vĂ©dƑszentek Ă©s a hadsereg kapcsolatĂĄt vizsgĂĄlta.

A jelenlĂ©vƑ kĂ©t ĂșjprotestĂĄns hitĂŒ (vallĂĄsĂș) felszĂłlalĂł az egyenruhĂĄt az “erƑszak szimbĂłlumĂĄnak” titulĂĄlta, Ă©s a tĂĄbori lelkĂ©sz hivatalĂĄval ellentĂ©tesnek vĂ©lte. A mĂĄsik pedig az alkotmĂĄnybĂ­rĂłsĂĄg megkeresĂ©sĂ©t Ă­gĂ©rte az ĂŒgyben, hogy a vĂ©dƑszentek tisztelete “bĂĄlvĂĄnyimĂĄdĂĄst” visz a hadseregbe.

ElƑre bocsĂĄjtom, hogy a konferencia tudomĂĄsom szerint igĂ©nyes, Ă©s amennyire ismerem csak ajĂĄnlani tudom. SƑt, mĂ©g csak nem is a kĂ©t fenti eset konkrĂ©tumĂĄval kĂ­vĂĄnok foglalkozni (ehhez ismernem kellene a rĂ©szleteket), hanem azzal, amit felvetettek.

EGYENRUHA

MonogrĂĄfiĂĄt Ă©rne meg mĂ©g ez az elsƑ tĂ©ma is, röviden is lehet azonban nĂ©hĂĄny szempontra felhĂ­vni a figyelmet. Az elsƑ, hogy az egyenruha minden szakmĂĄban a hovatartozĂĄst Ă©s az azon belĂŒli helyet foglalja el.

Lehetne beszĂ©lni Ă©s meg is szokĂĄs kĂŒlönböztetni a szolgĂĄlati ruha, munkaruha, vĂ©dƑruha, formaruha stb. kifejezĂ©seket, de a lĂ©nyegen itt ez most nem vĂĄltoztatna.

A hadi seregek, harcosok mĂĄr nagyon korĂĄn felismertĂ©k hasznossĂĄgĂĄt az egyenruhĂĄknak. Ezzel lehetett megkĂŒlönböztetni a barĂĄtot az ellensĂ©gtƑl, a rĂłmaiak szerettek a vörös szĂ­nt hasznĂĄlni, mert a vĂ©r nem lĂĄtszott rajta annyira Ă©s Ă­gy kevĂ©sbĂ© demoralizĂĄlt. Az Ășjkorban egĂ©szen a közelmĂșltig nem volt ismeretlen, hogy a seregnek nem egysĂ©ges egyenruhĂĄja volt, hanem azon belĂŒl a kĂŒlönfĂ©le alegysĂ©gek igyekeztek egyforma, illetve hasonlĂł ruhĂĄt ölteni. A regulĂĄris, fizetett hadsereg idejĂ©ig a gyakorlatban felemĂĄsan, de elmĂ©letben ahogy lĂĄtjuk nagyon rĂ©gen lĂ©tezik az egyenruha.

A fehér köpeny lehet hentes vagy orvos, de a mostanåban jól ismert tudós is, ahogy låttuk a Csernobil sorozatban. Egy a lényeg, van egy vagy több ok, amiért olyan, amit hasznålnak, és minden esetben a hovatartozåst fejezi ki.

A kĂ©rdĂ©s most az, hogy milyen viszonyban van egy pap Ă©s a katonai egyenruha. A vĂĄlasz tĂĄrgyilagosan nĂ©zve egyszerƱ: amilyen vĂ©lemĂ©nyĂŒnk van a hadseregrƑl olyan lesz az egyenruhĂĄrĂłl. TegyĂŒk hozzĂĄ, amilyen vĂ©lemĂ©nyĂŒnk van a pap egyhĂĄzĂĄrĂłl, olyan vĂ©lemĂ©nyĂŒnk lesz arrĂłl, hogy Ƒ egy adott hadsereg egyenruhĂĄjĂĄt viseli. Mert a pap minƑsĂ­tĂ©s egy egyhĂĄzhoz tartozĂĄst is kifejez, Ă­gy ez is egy szellemi egyenruhĂĄt jelenthet.

TalĂĄn mĂĄr ebbƑl is lĂĄtszik mennyire szubjektĂ­v megĂ­tĂ©lni valakit az egyenruha kapcsĂĄn. Az viszont objektĂ­v, hogy az egyenruha viselete nem a katona egyĂ©ni döntĂ©se, hanem a szabĂĄlyzĂłk alapjĂĄn törtĂ©nik. BĂĄr vannak “kiskapuk” Ă©s nem aprĂłlĂ©kosan szabĂĄlyzott helyzetek, tĂ©ny, hogy egy tĂĄbori lelkĂ©sz a jelenlegi magyarorszĂĄgi szabĂĄlyok szerint egyenruha viselĂ©sĂ©re kötelezett. TegyĂŒk hozzĂĄ, hogy a katolikus egyhĂĄz papjai szĂĄmĂĄra is szigorĂș (egyhĂĄzi) egyenruhaviselĂ©st Ă­r elƑ, elsƑsorban a liturgikus feladatok vĂ©gzĂ©se sorĂĄn. A liturgiĂĄn kĂ­vĂŒl sem csak ajĂĄnl, de ennek a gyakorlatban kevĂ©sbĂ© lĂĄtszik sĂșlya, Ă­gy kevĂ©sbĂ© egysĂ©ges. A Magyar Katolikus PĂŒspöki Kar egyik szabĂĄlyzĂłja szerint a katolikus pap fekete öltönyben, fekete papi civilt kell viseljen.

SzemĂ©lyesen azt gondolom, hogy az egyenruhĂĄt egy tĂĄbori lelkĂ©szen semmilyen formĂĄban minƑsĂ­teni nem korrekt. EgyrĂ©szt ez szĂĄmĂĄra nem opciĂł, mĂĄsrĂ©szt az egyenruha minƑsĂ­tĂ©sĂ©vel Ă©ppen annak szimolikusan mivolta miatt egy egĂ©sz szervezetet minƑsĂ­tĂŒnk. Egy olyan szervezet, mely jelentƑs szerepet jĂĄtszik a fĂ©kevesztett erƑszak megfĂ©kezĂ©sĂ©ben a kontrollĂĄlt erƑszak (Ă©s tegyĂŒk hozzĂĄ, hogy ezernyi mĂĄs) eszközĂ©vel, nem “Ă©rdemli ki” az erƑszak szimbĂłluma minƑsĂ­tĂ©st egyenruhĂĄja kapcsĂĄn. Ugyanakkor Ă©n is Ășgy gondolom, hogy a tartalmas, Ă©pĂ­tƑ vitĂĄnak, miszerint egy tĂĄbori lelkĂ©sz viseljen egyenruhĂĄt, ha igen milyet lenne helye. Erre Ă©rdekes pĂ©lda NĂ©metorszĂĄg, ahol a tĂĄbori lelkĂ©szek csak katonai feladatok sorĂĄn (a napi szolgĂĄlatvĂ©gzĂ©s sorĂĄn nem) viselnek egyenruhĂĄt, akkor is rendfokozat nĂ©lkĂŒli formĂĄban.

VÉDƐSZENTEK

A vĂ©dƑszentek kĂ©rdĂ©sĂ©ben is a tĂĄrgyilagossĂĄggal kell kezdeni. A vĂ©dƑszentek hazĂĄnkban egyĂ©rtelmƱen a katolikus egyhĂĄzhoz kötƑdnek. Ugyanakkor mĂĄs vallĂĄsokban is fellelhetƑk a szentek tiszteletĂ©hez hasonlĂł kultuszok. A katolikus szempont az (enĂ©lkĂŒl aligha lehet a tĂ©mĂĄrĂłl komolyan vitĂĄzni), hogy a szentek olyan szemĂ©lyek, akik Isten szentsĂ©gĂ©bƑl rĂ©szesedtek, ez Ă©letĂŒkben, mĂĄsok ĂĄltal lĂĄthatĂł mĂłdon megnyilvĂĄnult Ă©s az egyhĂĄz ezt befogadta, Ƒket ezĂ©rt szenttĂ© avatta. A katolikus (Ă©s tegyĂŒk hozzĂĄ az ortodox) egyhĂĄzban SzƱz MĂĄria ennek a prototĂ­pusa Ă©s legkiemelkedƑbb alakja. A katolikus tanĂ­tĂĄs hangsĂșlyozza, hogy a szentek nem önmagukban szentek, hanem Isten szentsĂ©gĂ©t tĂŒkrözik valamely formĂĄban, rĂ©szben. Így pĂ©ldakĂ©pek lehetnek egyes tulajdonsĂĄgaikban. EzĂ©rt Ƒket imĂĄdat (latria) nem illet, csak tisztelet. MĂĄria felĂ© adandĂł a legnagyobb ilyen tisztelet (hiperdulia), a többi szentet is a tisztelet illeti (dulia). TovĂĄbbiak itt…

A reformĂĄciĂł sorĂĄn ezt elvetettĂ©k. Az egyik oka, hogy bĂĄr elfogadtĂĄk, hogy a katolikus tanĂ­tĂĄsban tisztĂĄzott a szentek szerepe, a gyakorlatban az emberek nem tudjĂĄk megkĂŒlönböztetni az imĂĄdatot Ă©s a tiszteletet. Röviden könnyen összetĂ©vesztik Istent az szentekkel Ă©s amolyan istensĂ©gekkĂ©nt kezdik tisztelni, akĂĄr imĂĄdni Ƒket. A mĂĄsik Luther Ă©rve, miszerint a szentek kultusza elhomĂĄlyosĂ­tja Krisztus egyetlen közvetĂ­tƑ szerepĂ©t. (lsd (1Tim 2,5-6) Igaz, az Augsburgi HitvĂĄllĂĄs 21. cikkelyĂ©ben a szenteket nem vetette el, sƑt megemlĂ©kezĂ©sĂŒk jelentƑs szerepet kap, mint pĂ©ldĂĄk a hitben. KĂĄlvin Ă©s Zwingli azonban tovĂĄbb ment Ă©s teljesen elutasĂ­totta Ƒket, a bĂĄlvĂĄnyimĂĄdĂĄs minden borzalmĂĄt lĂĄtva benne.

Az ĂșjprotestĂĄns egyhĂĄzak (pl. Hit GyĂŒlekezete) a kĂĄlvini reformĂĄlt egyhĂĄztanra Ă©pĂ­tve elutasĂ­tjĂĄk a szentkultuszt. IlyenformĂĄn hevesen tĂĄmadnak mindent, ami ezzel kapcsolatos.

SzĂłt kell ejteni a hadseregrƑl is. A hadsereg sajĂĄtos cĂ©ljai, hierarchikus felĂ©pĂ­tĂ©se, katonĂĄinak motivĂĄlĂĄsa Ă©s Ă©rtĂ©krendje okĂĄn sajĂĄtos vilĂĄgot alkot. Nincs olyan (nem csak nemzeti alapon) szervezƑdƑ sereg, ahol ne lenne valalmifelĂ© tradiciĂł, amihez kapcsolĂłdnak, ami az Ă©rtĂ©krendĂŒk kifejezƑdĂ©se ne lenne. Mivel ezek kĂŒlsƑsĂ©gek, Ă©s nem egy esetben azonosulnak vele, a szimbolikus tartalmuk miatt pedig nagyĂ­vƱ, szertartĂĄsos tiszteletben nyilvĂĄnulnak meg, ezĂ©rt hasonlĂłan a szentek kultuszĂĄhoz itt is felmerĂŒl a bĂĄlvĂĄnyimĂĄdĂĄs egyes elkĂ©pzelĂ©sek szerint. Így pĂ©ldĂĄul a Jehova tanĂși szĂĄmĂĄra problĂ©mĂĄs a zĂĄszlĂł elƑtti katonai tiszteletadĂĄs (tisztelgĂ©s) is, hiszen a zĂĄszlĂł kap Ă­gy kitĂŒntetett figyelmet, bĂĄlvĂĄnyimĂĄdĂĄs forrĂĄsa lehet tehĂĄt.

A nyugati törtĂ©nelem a katolikus egyhĂĄz jelentƑs hatĂĄsĂĄval seregeibe is nyomot hagyott. A katonĂĄk pĂ©ldakĂ©peket Ă©s közbenjĂĄrĂłkat kerestek, akik erƑt adtak Ă©s ĂĄtsegĂ­tettĂ©k Ƒket a nehĂ©zsĂ©geken, akikben kapaszkodĂłt talĂĄltak, Ă©s akikben bĂ­zva tĂșlĂ©lhettĂ©k a halĂĄlos összecsapĂĄsokat. Ennek intĂ©zmĂ©nyesĂŒlt formĂĄja lett a fegyvernemekhez kapcsolĂłdĂł vĂ©dƑszentek tisztelete.

A katolikus egyhĂĄznak amĂșgy is az egyik jelentƑs mĂłdszere volt, hogy az emberek ĂĄltal mĂ©lyen megĂ©lt, tƑlĂŒk nehezen elvehetƑ, keresztĂ©nysĂ©ggel nem kompatibilis elemeket nem elvenni akarta, hanem felĂŒlĂ­rni. Így kĂŒlönfĂ©le vallĂĄsos istenek tiszteletĂ©t (ami pĂ©ldĂĄul jellemezte a rĂłmai idƑkben az Ízisz kultuszt) a szentekkel tudta felvĂĄltani.

Nagy munka azĂłta is a katolikus papsĂĄg szĂĄmĂĄra, hogy a hĂ­vei szĂĄmĂĄra tisztĂĄzza a szentek valĂłdi helyĂ©t, amely nem veheti el Krisztus szerepĂ©t. JĂłl lĂĄtszik Ă©ppen MagyarorszĂĄgon, hogy a 40 Ă©ves kommunista idƑszakban sem sikerĂŒlt elvenni a HimnuszbĂłl az Isten szĂłt, sem a fegyvernemektƑl egyes vĂ©dƑszenteket. Ilyen pĂ©ldĂĄul Szent BorbĂĄla. TĂ©ny azonban, hogy a vallĂĄsos tartalomtĂłl igyekeztek megszabadĂ­tani, Ă­gy egyszerƱen BorbĂĄla lett belƑle Ă©s a vallĂĄsos szertartĂĄsoktĂłl lefejtve katonai szokĂĄsokat helyeztek elƑtĂ©rbe.

Ebben a tĂ©mĂĄban nem ĂĄllĂĄsfoglalok szubjektĂ­ve. Viszont formĂĄjĂĄban igen. Nem hiszem ugyanis, hogy ez jogi, alkotmĂĄnyjogi kĂ©rdĂ©s kell legyen. Többet Ă©rne egy Ă©rtelmes pĂĄrbeszĂ©d az egyhĂĄzak között, akĂĄr a tĂĄbori lelkĂ©szi szolgĂĄlatok között is, hiszen a gyakorlatban jĂłl megfĂ©rnek egymĂĄs mellett katolikusok, evangĂ©likusok, reformĂĄtusok. Amennyiben itt nem csak kĂ©t ember felhĂĄborodĂĄsĂĄrĂłl van szĂł, hanem valĂłs problĂ©mĂĄrĂłl, akkor inkĂĄbb az egyhĂĄzak felelƑssĂ©gĂ©t lĂĄtom, akik nem a pĂĄrbeszĂ©det Ă©s a szeretetet (Jn 13, 35) reflektĂĄlnak, hanem szĂ©thĂșzĂĄst.

Mi lenne a megoldĂĄs hĂĄt? PĂ©ldĂĄul egy konferencia, mely pro Ă©s kontra errƑl szĂłl. VitastĂ©k, majd vĂ©gĂŒl egy nagy tĂĄrgyalĂĄs, melynek a vĂ©gĂ©n egy ĂĄllĂĄsfoglalĂĄst hozna az összes magyar bevett egyhĂĄz. Nem hiszem, hogy ezt az AlkotmĂĄnybĂ­rĂłsĂĄg helyettĂŒk kellene elvĂ©gezze.

KFOR, IRAK (IKBK), Ășj egyenruha

MeglepƑen hangsĂșlyos szerepet kapott a honvedelem.hu oldalon a tĂĄbori lelkĂ©szek szolgĂĄlata azon az ĂŒnnepsĂ©gen, ahol a KoszovĂłba Ă©s Irakba indulĂł katonĂĄkat bĂșcsĂșztattak. Az alkalmon NĂĄnai LĂĄszlĂł Ƒrnagy, evangĂ©likus tĂĄbori lelkĂ©sz (KFOR) mondott beszĂ©det, aki a 2Tim 1,7-et idĂ©zte ige gyanĂĄnt: “Mert nem a fĂ©lelemnek lelkĂ©t adta nekĂŒnk az Isten, hanem az erƑ, a szeretet Ă©s a jĂłzansĂĄg lelkĂ©t.” Ezt követƑen Markovics MilĂĄn MĂłr szĂĄzados, tĂĄbori lelkĂ©sz (MH 25.) mondott imĂĄt, amelyben IstentƑl kĂ©rt lelki jelenlĂ©tben megvalĂłsulĂł igazsĂĄgot, szeretetet Ă©s igazsĂĄgossĂĄgot. VĂ©gĂŒl, AlĂĄcsi Ervin JĂĄnos Ƒrnagy, katolikus tĂĄbori lelkĂ©sz (IKBK) a mĂĄsik kĂ©t lelkĂ©sszel adott ĂĄldĂĄst a katonĂĄk szĂĄmĂĄra.

Az esemĂ©ny egyben az Ășj magyar honvĂ©dsĂ©gi egyenruha hivatalos bemutatĂłja is volt.

SZERB KATONALELKÉSZET

 Szerbia zĂĄszlaja

SzerbiĂĄban (Ă©s a volt JugoszlĂĄvia terĂŒletĂ©n) mĂĄr hamar (1800-as Ă©vek) volt szervezett katonalelkĂ©sz szolgĂĄlat. A kommunista szemlĂ©let azonban (1940-) felszĂĄmolta ezt.

Most (2011-re) eljött az idƑ, hogy ĂșjraszervezzĂ©k. A hĂ­rek szerint nyĂĄrra felĂĄllĂ­tjĂĄk a szerb hadsereg tĂĄbori lelkĂ©szi szolgĂĄlatĂĄt ortodox (a legnagyobb lĂ©tszĂĄmĂș felekezet ott), katolikus, muszlim Ă©s zsidĂł lelkĂ©szekkel.

A lelkĂ©szek egyenruhĂĄsok lesznek, rendfokozattal, fegyvernĂ©lkĂŒli szolgĂĄlatban. (lĂ©nyegĂ©ben Ășgy mint hazĂĄnkban.)

A hĂ­rrƑl magyar mĂ©dium is beszĂĄmolt.

Gyakorló egyenruhák

414px-Army_Combat_Uniform[1]

Itt egy régebbi cikk, melyet anno az ACU kapcsån írtak és akkoriban olvastam is.(ACU=Army Combat Uniform, az USA åltalånos gyakorló egyenruhåja).

Nagy vĂĄltozĂĄsnak szĂĄmĂ­tott, amikor Kanada utĂĄn az USA rendszeresĂ­tette a (nem is olyan) rĂ©gi filmekbƑl ismert zöld-barna terepruhĂĄjĂĄt emerre. Az Ășj egyenruha legfeltƱnƑbb jellemzƑje a digitĂĄlis mintĂĄzat (ugyanis olyan mint egy tĂșlnagyĂ­tott pixeles kĂ©p). Ahogy a cikk is megemlĂ­ti több szempontot vettek figyelembe, viszont a rĂ©gi legfontosabb, hogy ĂĄlcĂĄzza a katonĂĄt mĂĄr mĂĄsodlagos lett.

ElsƑre ez furcsĂĄnak tƱnik. Sok katona azonban sajĂĄt tĂĄrsĂĄtĂłl szĂĄrmazĂł fegyver ĂĄldozata lett, lesz. Mivel a legelterjedtebb terepszĂ­n a zöld-barna, ezĂ©rt ezzel a szĂŒrkĂ©s ĂĄrnyalattal (Ă©s a beĂ©pĂ­tett extra jelzƑrendszerrel) mĂĄr könnyen megkĂŒlönböztethetƑ az ellensĂ©g Ă©s a barĂĄt. RĂĄadĂĄsul, olcsĂłbb, ha csak egyfĂ©le mintĂĄval kell dolgozni mintha többel kellene. GazdasĂĄgosabb (Ă©s egyben hatĂ©konyabb is), ha egyfĂ©le szĂ­nben gyĂĄrtjĂĄk le a ruhĂĄkat, a kiegĂ©szĂ­tƑket, sƑt effĂ©lĂ©re festik az eszközöket is.

Egyre több orszĂĄg veszi ĂĄt ezt a mintĂĄt, de vajon miĂ©rt? (itt van egy orszĂĄgokra bontott mintahasznĂĄlati tĂĄblĂĄzat) Röviden: azĂ©rt mert mĂ©ltĂłsĂĄgot Ă©s kĂŒlönlegessĂ©get kölcsönöz viselƑjĂ©nek. Nem mĂĄsodlagos szempont az sem, hogy kisebb hibĂĄk ellenĂ©re az ACUrĂłl nagyon jĂł vĂ©lemĂ©nnyel vannak. KĂ©nyelmesnek, jĂł viseletnek tartjĂĄk.

EllentĂ©tben a magyarral. Nem mintha nem hallani rĂłla jĂłt, de sokak szerint nem kĂ©nyelmes (nem jĂł anyagbĂłl van) Ă©s drĂĄga. RĂĄadĂĄsul Ășgy tƱnik, hogy a katonĂĄk sem szĂ­vesen viselik “odakint”, hiszen nem sokszor lĂĄtni Ƒket az utcĂĄkon. Persze emögött sok minden van: szabĂĄlyok, a tĂĄrsadalom ellenszenve stb. Ugyanakkor tĂ©ny, hogy egy katona hatĂ©konysĂĄgĂĄt növelnĂ©, ha bĂŒszkĂ©n vonulhatna egyenruhĂĄjĂĄban. Igaz, a vilĂĄg minden seregĂ©ben, AngliĂĄban Ă©s az USA-ban is, nagy dilemma az a kĂ©rdĂ©s, hogy megĂ©ri-e a kockĂĄzatot, hogy valaki kifejezvĂ©n a hadsereggel valĂł szembenĂĄllĂĄsĂĄt bĂĄntani kezdi e katonĂĄt.

Mindenesetre a cikkben elƑrevetĂ­tett Ășj egyenruha vĂĄrat magĂĄra. Egyszer Vadai Ágnes ĂĄllamtitkĂĄr asszony is mintha elismerte volna, hogy nem a legjobbak a mostani egyenruhĂĄk, de ezt sehogy nem talĂĄltam mĂĄr meg a neten, viszont ezt igen:

“Úgy vĂ©lem, egy hierarchikus szervezetben rendszeresĂ­tett nƑi öltözĂ©k is lehet jĂłl szabott, csinos Ă©s egyben kĂ©nyelmes. Éppen ezĂ©rt arra bĂ­ztattam a hölgyeket: nyugodtan mondjanak vĂ©lemĂ©nyt, tegyenek javaslatot, kritizĂĄljanak az Ășjabb egyenruhĂĄk tervezĂ©sekor, prĂłbĂĄjakor, hiszen nekik ez a munkaruhĂĄjuk.” – honvedelem.hu

Kérdés, hogy lesz-e aki kérdez majd?