Idén jövő szombaton lesz 87 éve, hogy elhunyt Bjelik Imre, tábori püspök. Kevés információ van a neten róla. Bjelik Nyitrán született 1860-ban. 1888-ban lesz tábori lelkész (5 évvel szentelése után). 1911-ben kinevezik az osztrák-magyar hadsereg tábori püspökévé. Akkoriban, a rendszer felépítése miatt, apostoli tábori vikáriusnak nevezték ezt a pozíciót.
Bjeliknek (a kor igényeinek megfelelően) német nyelven több írását is megjelentette. (sajnos ezek beszerzése eléggé lehetetlen vállalkozásnak tűnik.) Az egyik például a Handbuch f. d. k.u.k. Militärgeistlichkeit címet viseli.

A háborúban így írt:

„A mi katonáink jámborak és istenfélők, még azok is megtanulnak ott újra imádkozni, akik már elfelejtettek”- számolt be harctéren tett látogatásáról Bjelik Imre tábori püspök 1915-ben.” – nagyhaboru.blog.hu

Kíváncsi lennék hány katona követte az Nagy Háborúban a katolikus böjtöt, ma mindenesetre alig akadhatnak ilyenek. Akkoriban viszont nem tűnik formális rendelkezésnek a püspök szava:

“A Szentszék egy 1914 decemberében kiadott felhatalmazása értelmében Bjelik Imre apostoli tábori helynök által 1917 hetvened napján kibocsájtott püspöki körlevél kiegészítésében olvasható: „az egyesített hadsereg azon tagjainak, kik a harctéren, hadtápterületen vagy a hadihajókon vannak, továbbá azon polgári személyeknek, kik a hadsereget a harctéren vagy a hadihajókon követik a húsevés, tekintettel a háborús viszonyokra a háború tartamára, még a karácsony ünnepét megelőző napon és nagypénteken is meg van engedve.” – nagyhaboru.blog.hu

Kiadatott egy imakönyvet is (ahogy a legtöbb tábori püspök). Az előszó így hangzik:

“A “Katonák Imakönyv”-e legyen a harcos drága kincse, amelyből erőt, új lelkesedést és vigaszt merít. – Wien, 1917. március 25-én, Bjelik Imre, cs. és kir. tábori püspök.”

1923-tól – a monarchia összeomlása után – nagyváradi apostoli kormányzó lesz. (ez a beosztás a megüresedett püspöki hely ideiglenes feltöltésére való.

Még egy megjegyzés: az egyik legjobb adatbázis (catholic-hierarchy.org) érdekes módon két évvel későbbre teszi a püspöki szenelést. Ám ennél is bosszantóbb, hogy nem monarchiát írnak, hanem Ausztriát. Az évszámokról nem is szólva.

 

 

 

Reklámok