A Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntettek ki posztumusz egy horvát tábori lelkészt. A méltatást (indoklást) a honlap alapján alább hozom:

Posztumusz Magyar Kultúra Lovagja Liko Deziderije (Zágráb, Horvátország) pap, tábori lelkész

Lovagias tettek: 1939-től a Zágrábi Püspökség káplánja Nova Kapelán, majd Kutinán. Később Miklauška plébánosaként a szerb, cigány és zsidó családok oltalmazója, a partizánnak meggyanúsítottak menekülésének segítője. 1943-tól Kutina tábori lelkésze. A felszabadulás első napjaiban a partizánok lecsukták ugyan, de Miklauška lakosainak delegációja követelésére szabadon engedték, azonban eltiltották hivatásától, majd távozásra kényszerítették, így Ausztriába távozott. Hat hónapos ausztriai emigráció után, azzal a szándékkal lépett horvát földre, hogy a hazájukért harcoló horvát katonáknak lelkipásztora legyen. Kelepcébe csalták, és bebörtönözték, majd politikai döntésre, egyetlen tárgyalással, tanuk és ügyvédek nélkül, 48 társával együtt kivégezték. Elismerésével egyben emléket állítunk annak a közel 700 római katolikus papnak, akiket a II. Világháború végén kivégeztek. „Emberéletek megmentéséért, önfeláldozó ember- és hazaszeretetéért ”

Reklámok