A fekete sapkások valahol speciális katonai tudásra utalnak, valahol általános katonai viselet. Hazai seregünkben a kérdés ma különösen aktuális, ugyanis a harckocsizók és a tábori lelkészek után az önkéntes védelmi tartalékosok is ezt kapták.

Mielőtt a katonák véleményéről is szót ejtenék érdemes kicsit tájékozódni a sapka kapcsán is. A barett magyarul svájcisapka. Ha nem tűnik kellően menőnek, hogy így nevezzük, akkor használhatjuk a német eredetű barett, vagy az angol eredetű beret kifejezést is rá. Vagyis kár azon vitázni, hogy az beret vagy barett, mert mindkettő helyes. Bár a vitát a svájcisapka kifejezéssel hamar le lehet hűteni (inkább másról lesz szó utána Smile.

A fekete barett azonban külön sztori. A leírás szerint katonai használata a 70. francia hegyivadászokra megy vissza, amit annak mintájára 1918-ban az angolok a királyi harckocsizóknak adtak, állítólag abbéli megfontolásból, mert az olaj és egyéb szennyeződésekre ez volt a legkevésbé érzékeny szín.

Magyarországon a 80’-as évek végén jött be a barett. Ám a már korábban is meglévő fegyvernemi színek többször változtak. 1918-ig nem a fegyvernemeket, hanem az ezredeket különböztették meg a színek. 1918-után fekete fegyvernemi színt hazánkban orvos, gyógyszerész és lelkész “katonák” tudhatták magukénak. (legalábbis 1926-tól találtam erre hivatkozást.) A lelkészek tekintetében persze nem szabad elfeledni, hogy saját öltözködési szabályzatuk volt és, hogy már korábban is a fekete szín határozta meg öltözködésüket.

Harckocsizó tiszteket a 30-as években kezdett nevelni hazánk, hiszen akkor kerültek hadrendbe gépesített alakulatok. Ekkor a világoskék színt kapták, majd 1951-ig maradt ez így, és azóta fekete az ő színük is.

Közben 51-ig fekete volt a fegyvernemi színe az orvosoknak és a lelkészeknek is. A tábori lelkészet azonban eltűnt 94-ig, közben 1990-ben megváltoztak a színek és az orvosok kármint kaptak, a lelkészek pedig tovább vitték a feketét.

Összegezve tehát a fekete barett-sovinizmust hirdető harckocsizó kedvelőknek angol mintára valóban igazuk van és sajátosan nevezhetik a magukénak, ugyanakkor nincs rá ok, hogy kisajátítsák azt annak fényében miért is lett fekete. Hazánkban pedig elsősorban a lelkészekhez fűződik a fekete szín a Honvédség történeti távlataiban, és fűződne az orvosokhoz, ám ők ma ezt nem viselik sem barettként sem fegyvernemi színként. Így a fekete barett ma harckocsizók, a tábori lelkészek (és a jelenleg már inkább ex-hadihajósok, róluk majd egy másik alkalommal írni szeretnék) viselete. A tartalékosok pedig bizonyára meg kell feleljenek annak, amit ez a múlt és szellem rájuk hagyományoz.

UI.: Érdekességképp leírom, hogy a svájci gárdisták is fekete barettet hordanak.

Reklámok