Erről a témáról is írtam már több bejegyzésben. Most csak egy cikk kapcsán gondolkodtam el újra ezen.
Idézem azt a részt, amire felfigyeltem:

“For example, while Catholics make up the largest share of active-duty members of the military (20 percent), just 8 percent of military chaplains are Catholic. Southern Baptists, who make up just 1 percent of the military, account for 16 percent of active-duty
chaplains.

There are 33 Jewish, Muslim, Buddhist, Baha’i or Hindu chaplains across all branches of the military, according to the Pentagon, to serve the less than 1 percent of military members who belong to those faiths.”

Az USA seregének 20%-a katolikus, a katonalelkészek között azonban csupán 8% a katolikus.
Mindeközben a baptisták
>> a sereg katonáinak 1%-át teszik ki, a lelkészi kar 16%-a baptista.
Ráadásul 33 zsidó, muzulmán, buddhista, bahái és hindu katonalelkész teljesít szolgálatot a seregben, ezek azonban még az 1%-ot sem teszik ki a lelkészek között.

Hazánkban kb. (pontos létszám sehol nincs a neten) 14 katolikus, 7 evangélikus, 7 református és 2 zsidó teljesít szolgálatot.
A hadsereg létszámához viszonyítva az arány talán a zsidóknál túlzó (jóllehet hivatalos adat nincs zsidó vallású katonák létszámáról), a katolikus-protestáns arány reális lehet, azonban a létszámuk (28 fő), ha beleszámoljuk a missziós vállalásukat, kevésnek látszik.

Reklámok