Ausztriának és Magyarországnak e tekintetben közös a gyökere. Mária Terézia hozta létre (bizonyos tekintetben szervezte újra) a tábori lelkészi szolgálatot a Monarchiában. A történelem érdekessége az is, hogy az akkori seregben megtalálható volt evangélikus, muszlim (!), katolikus és háborúk alatt zsidó lelkész is.

Egy külön bejegyzést fog megérni, hogy milyen országokban van jelenleg muszlim (iszlám) és zsidó (izraelita) tábori lelkészi szolgálat.

Az osztrák tábori lelkészek (ahogy a németek sem) nem viselnek rendfokozatot. Ám míg a német lelkészeknek gyakorlatilag köznapi (így díszegyenruhája) sincs, csak gyakorló (Feldanzug) a terepre, addig az osztrákokat látni ilyesmiben is.

image

angelobung_gr_st_florian_026_864x576_1289204201[1]
Ami a rendfokozatokat illeti: látszik a képeken. A parolin egy kereszt formájú jelvény díszeleg. A kabát ujján pedig láthatók a kvázi-rendfokozatok. Ez azt jelenti, hogy bár egy osztrák (a németeknél hasonlóan) lelkész például nem százados, de a karjelzése századosi, a megnevezése viszont militärkurat.

Alább leírom, hogy milyen rendfokozatnak milyen lelkészi megnevezés felel meg. (ezen a LINKen>> pedig képeken is követhetjük a katolikus(!) megnevezéseket, megfelelőit a rendfokozati skálán és jelöléseiket.

Ahogy írtam más a katolikus és más az evangélikus, Íme:

KATOLIKUS:

 • Militärkaplan (MilKpl) – főhadnagy – 0
 • Militärkurat (MilKur) – százados – 8
 • Militäroberkurat (MilOKur) – őrnagy – 14
 • Militärsuperior (MilSup) – alezredes – 18
 • Militärdekan (MilDekan) – ezredes – 22
 • Militärerzdekan – dandártábornok
 • Militärgeneralvikar (MilGenVik) – vezérőrnagy
 • Militärbischof (MilB)

EVANGÉLIKUS:

 • Militärkaplan (MilKpl) – 0
 • Militärkurat (MilKur) – 8
 • Militäroberkurat (MilOKur) – 14
 • Militäroberpfarrer (MilOPfr) – 18
 • Militärdekan (MilDekan) – 22
 • Militärsenior
 • Militärsuperintendent (MilSuplnt)

Militärseelsorger

Különbség tehát a superiornál kezdődik, ami a ev.-nél oberpfarrer, majd dekan van mindkettőnél, de utána a katolikusnál jön az erzdekan és a generalvikar, ami az evangélikusnál egy: senior. Végül a püspök egyházi elnevezése, ami kat.-nál bischof, ev.-nél superintendent.

Az interneten megtaláltam>> a különböző elnevezések mögötti tartalmat és a kivárási időket. Ezek szerint a dekanig juthat el egyszerű halandó, a többi már tisztség. A fenti felsorolás mögötti számok a kivárási időt jelentik (/év).

+ az osztrák katonai rendfokozatokat (képekkel illusztrálva) ITT>> találhatjuk.

Reklámok