A Humana emberi jogi magazin egy pár nappal ezelőtti cikke azzal foglalkozik: létezik-e igazságos háború? Három lelkész, három válasz. Jóllehet nemcsak erre a kérdésre válaszoltak. A cikket nem ismétlem meg, hanem röviden összefoglalom:

református lelkész:
– a lelkész a pszichológus munkatársa, sok hasonló feladattal.
– a katonák nem hívők, mégis az extrém helyzet okán nagy részük talál kapaszkodót a vallásban vagy a hitben.
– igazságos háború?: nem ad egyértelmű választ a lelkész, szerinte hozzátartozik a háború ahhoz, hogy mi biztonságban élünk.

tábori főrabbi:
– a tábori lelkész (rabbi) feladata, hogy felajánlja a szolgálatait azoknak, akik kérik (a cikkből nem derül ki, hogy ez mit jelent)
– igazságos háború?: az igazságos szót a főrabbi is kerülte, de kifejtette, hogy ez inkább gyakorlati kérdés, semmint vallási.

katolikus lelkész (helynök):
– a tábori lelkészi munka egy missziós lelkipásztori munka, amely a “radikalizmus és a kompromisszumok keresése”, a katonai és egyházi módszerek egyeztetése által valósul meg.
– a Honvédség értékrendje és az Egyházé nagyban egyezik.
– igazságos háború?: a háború mindig a bűn következménye, de van (elvileg) igazságos és bűnös háború is. Az Egyház azonban nem a háború megítélésével, hanem a béke előmozdításával kíván foglalkozni.

Reklámok