Melléklet az 5/2010. (I. 15.) HM utasításhoz
A Honvédelmi Minisztérium Hatásköri Jegyzékének módosítása

„Az államtitkár által irányított, illetve felügyelt szervezet:”

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Az államtitkár által felügyelt szervezet: a HM Tábori Lelkészi Szolgálat.”

Reklámok